Hissedar Profili

Türk Telekom, düzenli olarak hissedar tabanımızı analiz eden çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalar, hissedar tabanını analiz etmeye ve dönemler arası yaşanan hissedar değişimlerini takip etmeye yardımcı olmaktadır. Halka açık hisselerin sahipleri arasında kurumsal ve bireysel yatırımcılar bulunmaktadır.

Bağımsız bir hizmet sağlayıcısı tarafından Ağustos 2021’de yapılan en son çalışmaya göre, Türk Telekom’un dünya çapında 130’a yakın kurumsal yatırımcısı bulunmaktadır. Yapılan bu araştırmaya göre, hissedar tabanının çoğunluğunu “Değere yönelik yatırımcı” oluşturmaktadır. “Değere yönelik yatırımcılar” dışındaki yüksek paya sahip yatırım stilleri arasında “Büyüme” ve “GARP” yer almaktadır.

Türk Telekom’un kurumsal yatırımcılarının %32’sini ABD’de, %29’unu Avrupa’da ve %18’sini İngiltere ve İrlanda’da yerleşik fonlar oluşturmaktadır. Ek olarak, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarından (Singapur, Hong Kong, vb.) çok sayıda fon da yatırımcılar arasında yer almaktadır.​