Sonuç Açıklama Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2022 İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

8 Ağustos 2022

ZORLUKLARA RAĞMEN DENGELİ BÜYÜME

Türk Telekom Grubu, finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Genel olarak, Grup ikinci çeyrekte dengeli bir performans sergiledi. Konsolide gelirler yıllık bazda %31,2 artarak 10,7 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK, %41,0 FAVÖK marjı ile 4,4 milyar TL'ye yükseldi. 1,4 milyar TL net kar yıllık bazda %9,4 arttı. Net Borç/FAVÖK, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesiyle bir önceki çeyreğe göre yükselerek 1,54x oldu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şunları söyledi: “2022’nin ikinci çeyreği, karşımıza pek çok yeni olumsuzluk çıkardı. Enflasyon, dünya genelinde, bireyler, şirketler, hükümetler ve merkez bankaları için üstesinden gelinmesi gereken büyük bir sorun olduğunu kanıtladı. Tüketiciler, tipik alışveriş sepetlerini sıklıkla gözden geçirmelerini gerektiren fiyatlama ortamında oldukça zorlandı. Türk Telekom olarak zor zamanların üstesinden gelmek için, sürdürülebilir bir temelde sağlıklı büyüme kaydederken riskleri azaltmaya odaklanarak, planlarımızı hayata geçirdik. Bu ortamda abone tabanımızı yönetmek kolay olmadı; ancak kaliteli hizmetlere, müşteri deneyimine ve değer büyütmeye yönelik değişmez önceliğimiz, tatmin edici operasyonel ve finansal performansımıza büyük destek verdi. 2022'nin ikinci yarısının bu zorlu seyri sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, zorluklara karşı direncimizi ve finansal anlamda gücümüzü korumak üzere tedbirli ve formda kalmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşmesi için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimiz aynen devam ediyor. Bu yaklaşımın aynı zamanda tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu da yerine getirmeye destek sağladığına inancımız tam.”

2022 Yılı 2. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık bazda %31,2 artarak 10,7 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı yıllık bazda %30,8 oldu.

Geçen yılki yüksek baz ve faaliyet giderleri üzerinde devam eden enflasyonist baskıların yanı sıra sabit genişbanta kıyasla daha düşük marjlı mobil işlerde daha hızlı büyüme nedeniyle, konsolide FAVÖK, 810 baz puan düşen %41,0 FAVÖK marjı ile yıllık bazda %9,5 artarak 4,4 milyar TL oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %43,5 seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı, 2,5 milyar TL ile yıllık bazda sabit kaldı.

Net kar, TL'de devam eden zayıflık ile USDTRY ve EURTRY kurlarındaki ortalama %10'luk artışa rağmen yıllık bazda %9,4, çeyrek bazda %148,3 artarak 1,4 milyar TL oldu. Öte yandan, 1,2 milyar TL'lik vergi geliri, net kar performansını destekledi.

Yatırım harcamaları 2Ç'22'de 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı1 1Ç'22'de negatif 456 milyon TL ve 2Ç'21'de 1,8 milyar TL iken 2Ç'22'de 1,5 milyar TL oldu.

Uzun döviz pozisyonu2 1Ç'22 sonunda 389 milyon USD iken 2Ç'22 sonunda 414 milyon USD oldu. Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda döviz pozisyonu 643 milyon USD kısa pozisyondur.

1 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2 Net yabancı para (YP) pozisyonu YP cinsi finansal borçlar (YP cinsi kiralama borçları dahil) ve YP cinsi net ticari borç toplamından, YP finansal borç hedge’i, YP net ticari borç hedge’i, kur korumalı vadeli mevduat, net yatırım hedge’i ve YP cinsi nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanmaktadır.

 

2022 Yılı 2. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom abone sayısı 2Ç'22'de 53 bin net abone kazanımı ile 52,2 milyonda sabit kaldı. Sabit genişbant ve mobil abone tabanındaki artış, sabit sesteki düşüşle büyük ölçüde dengelendi. Son on iki ayda net abone kazanımı 1,5 milyon oldu.

Sabit genişbant aboneleri, normalleşme ve fiyat revizyonları nedeniyle yavaşlayan net abone kazanımı ile çeyreksel bazda 87 bin arttı ve 14,6 milyona ulaştı. Yıllık bazda %19,1'lik genişbant ARPU büyümesi, hem 1Ç'22 hem de 2Ç'21 seviyelerine kıyasla gözle görülür şekilde daha yüksek gerçekleşti.

Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 387 bin net abone kazanımıyla 10,7 milyona ulaştı. FTTC abone sayısı 7,6 milyona ulaşırken, FTTH/B abone sayısı 3,1 milyona yükseldi. Sabit genişbant tabanımızda fiber abonelerin payı bir önceki yıla kıyasla %58,5'ten %73,5'e yükseldi.

1Ç'22 itibarıyla 372 bin km ve 2Ç'21 itibarıyla 345 bin km olan fiber ağ uzunluğu, 2Ç'22 itibarıyla 381 bin km'ye yükseldi. Fiber ağ, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtacak şekilde 1Ç'22 itibarıyla 30,6 milyon hanehalkına kıyasla 2Ç'22 itibarıyla 30,8 milyon hanehalkını kapsıyor. FTTC hane kapsaması 21,4 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 9,4 milyona yükseldi.

Mobil abone portföyü, çeyrek boyunca 246 bin net abone kazanımı ile 24,6 milyona ulaştı. Faturalı segment 338 bin büyürken, faturasız segment 92 bin daraldı.

2Ç'21'de %62 olan LTE abonelerinin mobil abone bazındaki payı3 2Ç'22'de %69'a yükseldi. LTE kullanıcısı başına ortalama aylık veri kullanımı, 2Ç'21'de 9,5GB iken 2Ç'22'de %20,6 artarak 11,5GB'a yükseldi.

Yeni satışta THK yerine yalın-DSL’e odaklanan strateji doğrultusunda sabit ses abone sayısı çeyrek boyunca 264 bin azaldı. nDSL dahil toplam sabit erişim hattı sayısı 17,1 milyona yükseldi.

TV Ev abone sayısı, 2Ç'22'de 1,5 milyon ile çeyreklik bazda sabit kaldı.

Self-servis online işlemler uygulaması 'Online İşlemler', 2Ç’22 sonu itibarıyla yaklaşık 61,8 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone4 sayısı 17,8 milyona ulaştı.

3 LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simkart ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

4 3 ay aktif kullanıcı

 

2022 Yılı Öngörü Değişikliği

2022 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yaklaşık %33
 • Konsolide FAVÖK yaklaşık 18,5 milyar TL
 • Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 13,0 milyar TL

 

Önceki Öngörü

Revize Öngörü

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)

%23-25

Yaklaşık %33

Konsolide FAVÖK

17,5-18,3 milyar TL

Yaklaşık 18,5 milyar TL

Konsolide Yatırım Harcaması

Yaklaşık 12,5 milyar TL

Yaklaşık 13,0 milyar TL

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın 2022’nin ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yorumları:

Sağlıklı bir ilk yarı ancak önümüzdeki belirsizlikler tedbirli kalmayı gerektiriyor

Çin yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye, yeni vaka sayısında önemli bir düşüşün ardından ikinci çeyrekte nihayet tedbirlerin tümüyle kaldırıldığı bir döneme girdi. Dünya genelinde, henüz pandeminin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı zorluklar ve ekonomik etkilerle mücadele edilirken, artan küresel resesyon riski gündemin merkezine oturdu. Yükselen enflasyon beklentileri, merkez bankalarını para politikalarını önemli ölçüde sıkılaştırmaya iterek, gelişmekte olan ekonomiler için önemli ve farklılaşan sonuçlar doğurdu. Özellikle gıda ve enerjide yükselen fiyatlar, tüm dünyada tüketicilerin ortak problemi oldu.

Merkez bankalarından gelen açıklamalar ve küresel faiz artırımları, lirayı etkiledi. Çeyreksel bazda USDTRY ve EURTRY kurlarında görülen ortalama %10'luk artış, iş ortamını ve maliyetleri olumsuz etkilemeye devam etti. BDDK tarafından getirilen yeni düzenleme5 , lira kredi kullanmak isteyen finans-dışı kuruluşların, döviz varlıklarını belirlenen %10'luk eşiğin altında tutmalarını şart koştu.

Türkiye'de enflasyon Haziran itibarıyla %78,6 ile 24 yıllık zirvesine ulaştı. Zayıflayan lira ve yükselen küresel petrol fiyatları, yıllık enerji enflasyonunu %151,3'e, gıda enflasyonunu ise %93,9'a yükseltti. Diğer yandan, hükümet bu yıl asgari ücrette ikinci artışa gitti ve 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere asgari ücreti yaklaşık %30 oranında yükseltti. Yapılan artışın, her zamanki gibi geniş tabanlı bir ücret düzenlemesini tetiklemesiyle hane halkı rahatladı. Gelirlerdeki artışın önümüzdeki dönemde farklı tüketim formlarında kısmen sisteme girebileceğini düşünüyoruz.

Telekom ürünlerine olan talep, pandemi sonrası normalleşme ve her alanda devam eden fiyatlama aksiyonlarına rağmen sağlıklı bir seyir izledi. Kısıtlamaların olmadığı bir ortam, mobil segmente yarasa da birkaç çeyrektir pandeminin de desteğiyle yüksek büyümeler kaydeden sabit genişbantta net abone kazanımını olumsuz etkiledi. Sabit internetin lideri olarak, rakiplerin promosyon kampanyalarına yönelik zengin iştahına karşın proaktif fiyatlama stratejimize bağlı kalmamız net abone artış performansımızı sınırladı.

Sabit genişbantta veri kullanımı, normalleşme nedeniyle çeyreklik bazda hafif düşüş gösterse de pandemi öncesi seviyelerin önemli ölçüde üzerinde kaldı. Mobil veri tüketimi ise artan mobilite ile yükseliş trendini sürdürdü ve abonelerin, paketlerindeki GB’ları kullanım oranının arttığını gözlemledik.

Bu çeyrekte hem mobil hem de sabit iş kolumuzda, tüketicilerin tercihlerinde daha temkinli olduklarını gördük, ancak bunun kayda değer enflasyonist baskılar göz önüne alındığında beklenen bir durum olduğunu düşünüyoruz. Yine de olumsuzlukların etkisini büyük ölçüde azaltan müşteri odaklı stratejilerimiz ve abonelerle olan güçlü ilişkimiz sayesinde taahhüt yenileme ve üst paket satışlarında (upsell) iyi bir performans sergiledik.

Sabit genişbantta abone kazanımı yavaşlayarak 87 bin olurken, talebin normalleşmesine ve yeni fiyat noktalarının tüketici davranışına yansımasına rağmen, pozitif alanda kaldı. 246 bin net abone kazanımı ile mobil segment, etkin stratejilerimizin yanı sıra artan mobilite sayesinde yılbaşından bu yana gücünü korudu. Mobil sektörde yaza girerken, dönem dönem tipik kısa vadeli kampanyalar görülse de operatörlerin enflasyonist fiyatlamaya bağlı kalma motivasyonu değişmedi. ARPU büyümesi, beklentimiz doğrultusunda, çoklu fiyat revizyonlarının kümülatif etkisi ve sağlıklı upsell performansının desteğiyle hem sabit genişbantta hem de mobilde gözle görülür bir sıçrama yaptı.

Makroekonomik zorluklar finansal performansımızı olumsuz etkiledi. En önemlisi, yüksek enflasyon sebebiyle operasyonel giderlerdeki artış eğilimi çeyreksel bazda devam etti ve bu çeyrek içerisinde döviz kurlarında yaşanan %10'luk artış karlılık üzerinde baskı yarattı. Yıllık karşılaştırmada net finansal giderimiz 2Ç'21’dekine göre önemli ölçüde arttı. Olumlu tarafta, operasyonel performans, doğru zamanlı ve dengeli aksiyonlarımızla çeşitlendirilmiş portföyümüzün dikkatli yönetimi sayesinde uyumlu bir performans sergiledi.

5 Bankacılık düzenleme kurumu BDDK’nın yeni mevzuatına göre, bağımsız denetime tabi finans-dışı şirketler, lira cinsinden yeni borçlanma yapmak istedikleri takdirde, döviz varlıklarının toplam aktiflerine oranını %10'un altında tutmak zorundadır. Rasyoda dikkate alınacak döviz varlıkları, döviz nakit, altın, döviz mevduat ve döviz swap hesaplarından oluşmaktadır.

 

Dirençli 2Ç performansı, önümüzdeki dönemlerde gelişimin iyi yönde olacağına işaret ediyor

Abone tabanının yeniden fiyatlandırılmasının artarak devam etmesiyle gelir büyümesi son çeyrekte hızlandı. Konsolide gelirler 2Ç'22'de yıllık bazda %31,2 artarken, faaliyet gelirleri %30,8 artarak, tüm yıl için daha önce paylaştığımız hedefimiz olan %23 - %25'in çok üzerinde büyüdü. Daha önemlisi hem sabit internet hem de mobil fiyatlarda revizyonların devreye girdiği Haziran ayında faaliyet gelirlerindeki büyüme %36,7'ye yükseldi. Beklenildiği gibi, toptan seviyede port fiyatlarındaki zamma yönelik düzenleme, perakende sabit internet pazarında tarife revizyonlarını tetikledi.

Sabit genişbant geliri, abone artışı ve daha etkili olmak üzere devam eden fiyatlama aksiyonlarıyla birlikte %26,1 arttı. Abone tabanının sağlıklı büyümesini sağlayan güçlü stratejilerimiz ve art arda fiyat revizyonlarımız sayesinde mobil gelir artışı yıllık bazda %32,5 ile yeni bir zirveye ulaştı. Kurumsal veri gelirlerindeki büyüme daha da hızlanarak %26,3'e ulaşırken, diğer gelirlerdeki %91,8'lik artış büyük ölçüde cihaz satışları, ICT projeleri ve çağrı merkezi gelirlerinden kaynaklandı. Son olarak, uluslararası gelirler %36,1 arttı.

Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %9,5 artarak 4,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı hem çeyreklik hem de yıllık bazda düşerek %41,0 oldu. Beklendiği gibi, FAVÖK marjı geçen yılın yüksek bazından, başta enflasyonist maliyetlerin etkisiyle daralmaya devam etti. Düşük marjlı mobil segmentin sabit genişbanta göre daha hızlı büyümesi de FAVÖK marjını hem yıllık hem de çeyreklik bazda aşağı çekti. Mevsimsellik ve ikinci çeyrekte artan yatırım harcamaları kaynaklı yüksek UFRYK 12 maliyeti, çeyreklik bazda kaydedilen düşük FAVÖK marjının diğer sebepleri oldu.

Haziran sonu itibarıyla USDTRY ve EURTRY kurları bir önceki çeyreğin kapanışına göre sırasıyla %14 ve %7 arttı. 1Ç'22 finansallarında raporlanan kura hassasiyet analizinin de işaret ettiği gibi, ikinci çeyrekte önemli kur zararı kaydettik. Öte yandan, 1,2 milyar TL'lik vergi geliri, net finansal maliyetlerdeki artışı kısmen dengeleyerek hem çeyreklik hem de yıllık net kar büyümesini destekledi. Sonuç olarak, 2Ç'22 net karı yıllık bazda %9,4, çeyreksel bazda da %148,3 arttı.

Bir önceki çeyrek 1,24x olan Net Borç/FAVÖK oranı, son dönemdeki döviz oynaklığının etkisiyle ve 2021 yılı karından dağıtılması kararlaştırılan 4,95 milyar TL'lik temettünün Mayıs ayında ödenmesiyle 1,54x'e yükseldi.

İlk yarı performansımız ışığında 2022 öngörümüzü revize ediyoruz  

Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek gelir büyümesi ve FAVÖK kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Öte yandan faaliyet giderleri de artış riski taşıyor ve ileriye dönük öngörülerimizde temkinli olmamızı gerektiriyor. En önemlisi, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan yaklaşık %30'luk son artışın ardından personel ücretlerini artırdık. Enerji ve network giderleri ve ticari maliyetler, önümüzdeki dönemlerde enflasyona paralel bir trend izlemesi muhtemel kalemler. Bu nedenle, daha önceki öngörümüzde %23-25 faaliyet geliri büyümesi, 17,5-18,3 milyar TL FAVÖK ve 12,5 milyar TL yatırım harcaması olarak paylaştığımız rakamların sırasıyla %33, 18,5 milyar TL ve 13,06 milyar TL olmasını bekliyoruz. FAVÖK'teki değişim, daha yüksek gelir ve operasyonel gider görünümünden kaynaklanırken, yatırım harcamalarındaki yukarı yönlü hareket, lirada devam eden zayıflığın ve yüksek enflasyonun etkisini yansıtıyor.

6 2022 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder

 

Sabit genişbantta ARPU büyütme ve marj yönetimi odağımız arttı  

Daha önce duyurulduğu gibi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere port fiyatlarına %67 zam yapılmasına ilişkin düzenleyici kurum kararına uygun olarak toptan satış tarifelerimizi yeniden düzenledik. Aynı anda, pazara liderlik etmenin yanı sıra marjlarımızı da yönetmek adına, dinamik fiyatlandırma stratejimize uygun olarak hem yeni hem de mevcut perakende müşteriler için fiyatlarımızı güncelledik. Diğer İSS’ler de çeyrek boyunca farklı zamanlarda – bazıları düzenleyici kurum kararının duyurulmasıyla birlikte Haziran ayından önce, bazıları ise daha sonra olacak şekilde – bu hamleyi takip etti. Yine de sabit genişbant pazarındaki rekabetin yüksek kalmaya devam ettiğini ve diğer İSS'lerin enflasyonist baskılara rağmen yaygın kampanyalarla piyasayı etkilediğini söylemek doğru olacaktır. Bu durum, pandemi sonrası normalleşmenin yeni internet bağlantısına olan talep üzerindeki etkisiyle birleştiğinde, özellikle perakende tarafında net abone artış performansımızı sınırladı. Bu nedenle, abone kaybı oranında (churn ratio), beklentimiz ve baz yönetim planlarımızla uyumlu şekilde sınırlı bir artış gözlemledik.

Bu çeyrek, 87 bin abone kazanımıyla toplam abone tabanını 14,6 milyona çıkardık. Hem yeni hem de sözleşmesi yenilenen abonelerin yüksek hıza olan talebinin azalmadığını gördük. 24 Mbps ve üzeri paketler yeni satışların %55,4'ünü7 oluşturdu. Böylece, 2Ç'22 ARPA’sı8 , çeyreksel bazda %7,09 artış gösterdi. Yukarıda belirtilen koşullara rağmen upsell performansı kuvvetli oldu. Sonuç olarak, bir önceki çeyrekte %14,5 olan yıllık ARPU büyümesi %19,1'e yükseldi ve bu, ilk çeyrekte %22,3 olan sabit genişbant gelir artışını %26,1'e yükseltti. Gelirdeki büyüme, Haziran başında alınan aksiyonlarla Haziran ayında %30,7'ye yükseldi.

Pandeminin sabit internet net abone artışına desteğinin en yüksek olduğu 2Y'20'de kazanılan önemli sayıda abonenin 24 aylık taahhüt süreleri yılın kalanında doluyor olacak. Bu nedenle, ikinci yarıda gerçekleşecek yoğun sözleşme yenileme takviminin, önümüzdeki dönemlerde ARPU büyümesine yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca Haziran ayında yeni müşterilerimiz ve Ağustos ayında mevcut müşterilerimiz için 200, 500 ve 1000 Mbps paketlerimizi çıkardık. Kişiye özel ve segmentlere yönelik tekliflerimiz aracılığıyla bu portföyün görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, özellikle de okula dönüş sezonunda, bu satışların payını artırmaya hazırlanıyoruz.

7 Bireysel segment için

8 Abone kazanımı başına ortalama gelir

9 Penetrasyon kampanyası hariç bireysel segment için

 

Türk Telekom, Türkiye’nin fiberleşmedeki başarısını global lige taşıdı

Türkiye'de 81 ili kapsayan fiber ağımızı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 381 bin km'ye çıkardık (1Ç’22'de 372 bin km). Bu da 2019 sonundan bu yana %25,1'lik bir büyümeye karşılık geliyor. Avrupa FTTH Konseyi'nin Mayıs 2022'de yayınlanan “Avrupa FTTH/B Pazar Panoraması, Eylül 2021” raporuna göre Türkiye, “kapsanan FTTH/B hane sayısı” sıralamasında EU39 karşılaştırmasında üçüncü, “en hızlı büyüyen 5 pazarda” (hacim ve yüzde açısından) ise dördüncü sırada yer alıyor. Bu, Türk Telekom'un Türkiye'nin fiberleşmesine yönelik liderliğini ve tutkusunu açıkça ortaya koymaktadır.

İlk çeyrekte 30,6 milyon olan hane kapsaması sayımız bu çeyrek 30,8 milyona yükseldi. FTTC hane kapsaması 21,4 milyon olurken, FTTH/B 9,4 milyona ulaştı. Toplam fiber abone sayısı, yıllık bazda 15,0 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana 36,4 puan artarak toplam tabanımızın %73,5'ini oluşturacak şekilde 10,7 milyona ulaştı.

Türkiye’nin fiber güç merkezi olarak, yaygın yatırımlarımız ve müşteri odaklı stratejilerimizle, Türkiye'nin sabit internet hızını artırıyoruz. Abonelerimizin10 ortalama paket hızı sadece son on iki ayda %30 artarak 28 Mbps'e ulaştı. Abone tabanımızın11 %53'ü artık 24 Mbps ve üzeri paketlerde bulunmaktadır. Yine de daha yüksek hız talebinin, Türkiye'deki sabit internet alanında önemli yükselme potansiyeli barındıran uzun vadeli bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin ihtiyacını karşılamayı kendimize görev edinirken, paydaşlarımız için finansal getiri yaratıyoruz.

10 DSL ve fiber aboneler dahil toplam perakende bazı

11 DSL ve fiber dahil toplam perakende aboneleri

 

Mobil yükselişini sürdürüyor

İlk çeyreğe benzer şekilde; 2. çeyrekte tüm operatörler tarafından taktiksel, kısa süreli kampanyalar kullanıldı, ancak mobilde ana tema enflasyonist fiyatlama olmaya devam etti. Mart ayında yapılan düzenlemelerin ardından, Haziran ortasından itibaren hem faturasız hem de faturalı segmentte revize tarifeler uygulandı. Önümüzdeki dönem enflasyon verileri, yılın geri kalanında operatörlerin fiyatlama ve abone tabanı yönetim stratejilerini şekillendirmeye devam edecek. NT (Mobil Numara Taşıma) pazarı, hızı yavaşlamış olsa da, hem yıllık hem de çeyreksel bazda daralmaya devam etti. NT pazarı net abone kazanımında üç çeyrek üst üste ilk sıramızı koruduk.

2Ç'22'de hedefimizi bir miktar aşarak toplam 246 bin net abone kazanımı kaydettik. Beklentimiz doğrultusunda, abone kaybı oranı çeyrek bazda biraz yükselse de tarihsel olarak düşük seviyelerde kaldı. Faturalı segmentteki 338 bin net abone kazanımı, hedefimizi aşarak abone büyümesinin itici gücü oldu. Faturasız tarafta kaydettiğimiz 92 bin net kayıp ise mevsimselliğin yanı sıra Mayıs ayında başlatılan agresif bir kampanyanın çeyreksel bazda abone kaybı oranını bir miktar artırmasıyla tahminimizin üzerinde gerçekleşti. Mobil tabanımızda faturalı abonelerimizin payı %66,0 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Prime tabanımız yıllık %36,8 büyüme ile 5,512 milyon abone oldu.

Yıllık karma ARPU büyümesi, çeyreklik bazda 8,5 puanlık artışla %26,0'ya yükseldi. Hem faturalı hem faturasız ARPU bu ivmeyi sırasıyla %21,4 ve %36,5 yıllık büyüme oranları ile destekledi. Buna bağlı olarak, bu çeyrekte mobil gelirler tahminlerimizi aşarak ivmelenen bir hızda %32,5 büyüdü ve Haziran'da %36,9'a ulaştı.

12 Hem bireysel hem kurumsal segment için

 

Türk Telekom’un 5G teknolojisine yönelik girişimleri meyvelerini veriyor

Daha önce duyurduğumuz üzere İsveçli Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda anlaşma imzalayarak önemli bir pazara girmiş bulunuyoruz. Hızla büyümekte olan 5G senkronizasyon pazarının 2027 yılında 1,5 milyar USD büyüklüğe ulaşması bekleniyor. GPS bağımlılığı bulunmayan bu teknoloji, mevcut sabit şebeke ekipmanlarının değiştirilmesine veya güncellenmesine gerek kalmadan mevcut ağlar üzerinden zaman senkronizasyonu sağlayabildiği için benzersiz avantajlar sunuyor. Bu teknoloji, 5G’ye geçen operatörlerin en büyük sorunlarından biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıplarına kökten çözüm üretiyor. Bu anlamda, bu yenilikçi çözüm, küresel olarak mobil operatörler için 5G'nin kullanıma sunulmasında önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken hizmet sürekliliğini de artıracak.

Bu vesileyle, mobil operatör Three Sweden'in, Türk Telekom ve Net Insight tarafından geliştirilen 5G senkronizasyon çözümü için Net Insight ile anlaştığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, ürünün pazardaki rekabet gücünü ve görünürlüğünü teyit ederken, Net Insight ve Türk Telekom'un senkronizasyon alanında ana teknolojilerini, uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak üzere yaptıkları iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını da gösteriyor. Ürünün kullanımını Türk Telekom ve Three Sweeden’ın yanı sıra farklı coğrafyalardaki başka operatörlerin şebekelerinde yaygınlaştırmak üzere çalışmalar sürüyor.

Türk Telekom olarak 5G teknolojilerinde uluslararası iş birliklerimize büyük değer veriyoruz. Bu anlaşma, ileri teknoloji ve üst düzey çözümler üretme ve bunların etrafında sağlam ortaklıklar kurarak finansal değer yaratma kabiliyetimizi destekliyor.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL)

2Ç'21

1Ç'22

2Ç'22

Çeyreklik Değişim

Yıllık Değişim

Satış Gelirleri

8.181

9.471

10.732

%13,3

%31,2

Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç)

7.577

9.072

9.910

%9,2

%30,8

FAVÖK

4.022

4.115

4.404

%7,0

%9,5

Marj

%49,2

%43,5

%41,0

   

Amortisman ve İtfa Gideri

(1.519)

(1.817)

(1.910)

%5,1

%25,7

Faaliyet Karı

2.502

2.298

2.494

%8,5

%(0,3)

Marj

%30,6

%24,3

%23,2

   

Finansal Gelirler / (Giderler)

(893)

(2.008)

(2.321)

%15,6

%159,8

Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri)

(408)

(1.426)

(1.774)

%24,4

%334,3

Faiz Gelirleri / (Giderleri)

(455)

(565)

(739)

%30,7

%62,4

Diğer Finansal Gelirler / (Giderler)

(30)

(17)

191

a.d.

a.d.

Vergi Geliri / (Gideri)

(337)

270

1.219

%350,8

a.d.

Net Kar

1.272

561

1.392

%148,3

%9,4

Marj

%15,6

%5,9

%13,0

   

Yatırım Harcamaları

1.407

1.467

2.488

%69,5

%76,9

Satış Gelirleri         

2Ç'22'de konsolide gelirler yıllık bazda %31,2 artarak 10,7 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, sabit genişbant gelirinde %26,1, mobil gelirinde %32,5, uluslararası gelirde %36,1, kurumsal data gelirlerinde %26,3 ve diğer gelirlerde %91,8 artış ile toplam gelir büyümesi yıllık bazda %30,8 oldu.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2Ç'22'de faaliyet giderleri yıllık bazda %52,1 artarak 6,3 milyar TL'ye yükseldi. İlk çeyrekte yıllık artış %41,6’ydı. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %54,5 oldu.

 • Ara bağlantı giderleri, ileriye dönük olarak TTI'ın ses trafiğindeki düşük marjlı hub hizmetlerini minimum seviyeye indirme kararımızla birlikte yıllık bazda yalnızca %5,8 artarken çeyreklik bazda %17,6 azaldı.
 • Vergi gideri, gelir artışına paralel olarak yıllık bazda %30,6 arttı.
 • Şüpheli alacak karşılığı, 2Ç'22'de yavaşlayan ve 3Ç'22'de artması beklenen dava faaliyetleri ile yıllık bazda %27,9, çeyreklik bazda %25,8 azaldı.
 • Cihaz ve teknoloji satışları maliyeti, hem Türk Telekom hem de İnnova tarafında alınan proje sayısındaki artış ve bunlardan elde edilen gelirler ile birlikte yıllık bazda %111,0, çeyreklik bazda %71,0 büyüdü.
 • Diğer doğrudan giderler, faturasız yüklemelerde ödenen komisyonların, paylaşılan gelirlerin ve katma değerli servis gelirlerinin yükselmesi ile yıllık bazda %66,5, çeyreklik bazda %21,3 arttı.
 • Ticari giderler, enflasyon ve pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte yıllık bazda %47,0, çeyreklik bazda %20,7 arttı.
 • Network ve teknoloji giderleri, büyük ölçüde artan enerji fiyatları, bakım çalışmaları ve zayıf lira nedeniyle yıllık bazda %96,3, çeyreklik bazda %25,2 yükseldi.
 • Personel gideri, yıl başında yapılan asgari ücret artışı ve enflasyona göre düzenlenen ücret artışlarının etkisiyle yıllık bazda %56,6 ancak çeyreklik bazda %4,5 arttı. Mart ayında sendika ile imzalanan yenileme anlaşması, personel maliyet bazını çeyreklik bazda yükseltse de bu yükseliş personel izni karşılığı ile kısmen dengelendi.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

2Ç'22'de konsolide FAVÖK yıllık bazda %9,5 artarak 4,4 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı, büyük ölçüde personel, network (enerji dahil), cihaz & teknoloji satış maliyetlerinin ve ticari giderlerin etkisiyle artan faaliyet giderleri nedeniyle yıllık bazda 810 baz puan gerileyerek %41,0 oldu. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı yıllık 870 baz puan düşüşle %43,5 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri 2Ç'22'de yıllık bazda %25,7 artarak 1,9 milyar TL'ye yükseldi.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı 2,5 milyar TL ile yıllık bazda sabit kaldı. Faaliyet kar marjı 2Ç'21'de %30,6 iken 2Ç'22'de %23,2'ye geriledi.

Net Finansal Gelir/Gider

Net finansman gideri, 1Ç'22'de 2,0 milyar TL ve 2Ç'21'de 0,9 milyar TL iken 2Ç'22'de 2,3 milyar TL oldu. 1Ç'21 finansal tablolarındaki kur hassasiyeti analizinin işaret ettiği gibi, çeyreklik bazda döviz kurlarındaki ortalama %10'luk artışın etkisiyle kur zararı kaydettik. Çeyrek boyunca faiz oranlarındaki oynaklık kısa vadeli türev maliyetlerini etkiledi. Hedge portföyünü desteklemek için ikinci çeyrekte kısa vadeli enstrümanlar kullandık. Sonuç olarak, kur ve türev giderleri 1Ç'22'deki 1,4 milyar TL ve 2Ç'21'deki 0,4 milyar TL'den 2Ç'22'de 1,8 milyar TL'ye yükseldi.

Gelir tablosunun kur hareketlerine hassasiyetine göre, TL'de meydana gelebilecek %10 oranındaki değer kaybının, diğer her şeyin aynı kaldığı varsayımı ile gelir tablosu üzerindeki etkisi 2Ç'22 itibarıyla negatif 1.159 milyon TL’dir (1Ç'22 itibarıyla 1.133 milyon TL negatif etki ve 2Ç'21 itibarıyla 1 milyon TL negatif etki). Finansal piyasalardaki oynaklığın azaldığı bir dönemde, yabancı para-nötr pozisyonumuza dönmeyi hedefliyoruz.

Vergi Geliri/Gideri

Grup, yüksek enflasyonun yatırım teşvikleri ve sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi üzerindeki olumlu etkisi ile birlikte oluşan ertelenmiş vergi kazancı nedeniyle, 2Ç'21'deki 337 milyon TL vergi giderine karşın 2Ç’22’de 1,2 milyar TL vergi geliri kaydetti.

Net Kar

Net kar, 2Ç'21'deki 1,3 milyar TL'ye kıyasla 2Ç'22’de 1,4 milyar TL oldu. Yıllık bazda daha yüksek net finansal zararlar, 2Ç'21'de gerçekleşen vergi giderine kıyasla 2Ç'22'de kaydedilen vergi geliri ile büyük ölçüde dengelendi.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 2Ç'21'deki 1,4 milyar TL'ye kıyasla 2Ç'22'de 2,5 milyar TL oldu.

Nakit Akışı ve Borçluluk Seviyesi

Kaldıraçsız serbest nakit akışı 1Ç'22'deki negatif 456 milyon TL'ye ve 2Ç'21'deki 1,8 milyar TL'ye kıyasla 2Ç'22'de 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net borç13 zayıf lira ile birlikte 2Ç'21'deki 16,1 milyar TL'ye kıyasla 2Ç'22 itibarıyla 26,6 milyar TL'ye yükseldi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, net borç 24,9 milyar TL oldu.

Net Borç/FAVÖK14 oranı, ikinci çeyrekteki kur dalgalanmaları ve Mayıs ayında 2021 yılı karından dağıtılması kararlaştırılan 4,95 milyar TL'lik temettü ödemesi nedeniyle, bir çeyrek önceki 1,24x seviyesinden 2Ç'22 itibarıyla 1,54x seviyesine yükseldi.

Net borç (UFRS 16 etkisi hariç) çeyreklik bazda 169 milyon USD artarak 1.497 milyon USD’ye yükseldi (1Ç'22: 1.328 milyon USD; 2Ç'21: 1.693 milyon USD).

2Ç'22 itibarıyla, yabancı para cinsinden finansal borç (UFRS 16 etkisi hariç) yıllık bazda azalarak 1.958 milyon USD’ye geriledi (1Ç'22: 2.115 milyon USD; 2Ç’21: 2.228 milyon USD). TL finansmanın payı, 1Ç'22'de %11,7 seviyesindeyken 2Ç'22 itibarıyla %14,8 seviyesine yükseldi.

Net uzun yabancı para pozisyonu, 193 milyon USD döviz cinsinden nakit dahil 2Ç’22 itibarıyla 414 milyon USD seviyesinde gerçekleşti (1Ç’22 itibarıyla 389 milyon USD net uzun yabancı para pozisyonu). Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda döviz pozisyonu 643 milyon USD kısa pozisyondur. 

13 Net Borç hesaplaması, YP TL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) ve kur korumalı vadeli mevduatların gerçeğe uygun değerini içermektedir.

14 Net Borç hesaplaması, YP TL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermemektedir.

 

Operasyonel Performans

(milyon TL)

2Ç'21

1Ç'22

2Ç'22

Çeyreklik Değişim

Yıllık Değişim

Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 15

16,5

17,0

17,1

%0,2

%3,2

Sabit Ses Hattı Sayısı (mn)

10,5

10,4

10,1

%(2,5)

%(3,7)

Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn)

6,0

6,6

6,9

%4,6

%15,3

Sabit Ses ARPU (TL)

21,5

22,1

23,6

%6,7

%9,6

Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn)

13,8

14,5

14,6

%0,6

%5,5

Toplam Fiber Abone Sayısı (mn)

8,1

10,3

10,7

%3,8

%32,5

Eve/Binaya Kadar Fiber (mn)

2,5

3,0

3,1

%4,2

%24,7

Saha Dolabına kadar Fiber (mn)

5,6

7,3

7,6

%3,6

%36,0

Genişbant ARPU (TL)

63,3

69,9

75,4

%7,9

%19,1

TV Abone Sayısı ('000) 16

3,0

2,9

2,9

%(0,6)

%(3,7)

Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (mn)

1,5

1,5

1,5

%(0,8)

%(2,4)

TV ARPU (TL)

21,6

24,3

25,7

%6,0

%19,2

Mobil Abone Sayısı (mn)

23,4

24,4

24,6

%1,0

%5,4

Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn)

15,2

15,9

16,3

%2,1

%7,0

Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn)

8,2

8,5

8,4

%(1,1)

%2,3

Mobil ARPU-Karma (TL)

39,6

42,8

49,8

%16,5

%26,0

Mobil ARPU-Faturalı (TL)

46,8

50,1

56,8

%13,3

%21,4

Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL)

25,4

28,2

34,7

%23,2

%36,5

15 PSTN ve THK aboneleri

16 Tivibu Ev (IPTV, DTH) ve Tivibu GO aboneleri

 

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir.

Net Döviz Pozisyonu, (i) yabancı para cinsinden finansal borçlardan, (ii) kur riski koruma (hedge) işlemleri ve (iii) yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması ile hesaplanmaktaydı. Yönetim Kurulumuz tarafından 03.02.2021 tarihinde alınan, konsolide kar / zarar tablosunu kur riski bakımından etkileyen tüm kalemlerin Net Döviz Pozisyonu hesabında dikkate alınarak kur riski yönetimi yapılması kararı doğrultusunda, 2021 1.Çeyreğinden itibaren Net Döviz Pozisyonu hesabında yukarıda belirtilen kalemlere (iv) yabancı para cinsinden kiralama borçları (v) yabancı para cinsinden net ticari borç ve (vi) net yatırım koruması (net investment hedge) tutarları da dahil edilmeye başlanmıştır. Net yatırım koruması, Türkiye Muhasebe Standartları Kur Değişiminin Etkileri standardı (TMS 21) uyarınca yurt dışı iştiraklerde (Türk Telekom International) bulunan net yatırımın finansal riskinden korunma tutarından oluşmakta olup Grup muhasebe raporlamasında 2011 yılından itibaren kullanılmaktadır. Net Döviz Pozisyonu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans gösterge olup, Net Döviz Pozisyonu hesaplamasında yapılan revizyon Grubun muhasebesel raporlamasında bir değişikliğe sebep olmamaktadır.

Türk Telekom Grubu hakkında

180 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Haziran 2022 itibarıyla 17,1 milyon sabit erişim hattı, 14,6 milyon genişbant, 2,9 milyon TV ve 24,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 38.798 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobil TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş., TT International Holding BV ve toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve finans teknoloji şirketi TTG Finansal Teknolojileri A.Ş.’nin doğrudan; diğer TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin, ödeme ve elektronik para hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin, dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) tarafından, Türk Telekom Grubu şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir. Bu sunum ya da içindeki herhangi bir bilgi, Şirket’in yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmakta olup belli varsayımlar ve tahmini rakamlar içermektedir. Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez. Şirket, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat vermemektedir.

Ne Şirket, ne Şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Not: FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu sunumda yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri(giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri/(giderleri)) içermemektedir.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na

https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/mali-operasyonel-veriler/sayfalar/ceyrek-donem-sonuclari adresinden ulaşılabilir.